Drvna industrija

drvna industrija

Široke brusne trake

siroke trake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja širokih brusnih traka u širinama od 300 do 1650 mm na papirnoj i platnenoj podlozi u granulacijama od 24 do 150 za sirovo brušenje drveta. u granulacijama od 180 do 240 za finiširanje kao i u granulacijama od 180 do 600 za mašinsko brušenje lakova.

Uske brusne trake

uske trake

Proizvodnja uskih brusnih traka u širinama od 25 do 300 mm na papirnoj i platnenoj podlozi u granulacijama od 24 do 150 za sirovo brušenje drveta, u granulacijama od 180 do 240 za finiširanje kao i u granulacijama od 180 do 600 za mašinsko brušenje lakova.

Proizvodi za brušenje lakova

brusenje lakova
Specijalni tipovi brusnog papira i platna za ru?no i mašinsko brušenje svih vrsta lakova, isti se konfekcioniraju po želji kupca na radnu dužinu i širinu (po dimenzijama paknice, za vibracione brusilice, rolnice, listi?i i sl.). Diskovi na ?i?ak podlozi. brusni sun?eri, brusni papir na podlozi od sun?era, scotch-brite i dr.