Metalska industrija

metalska industrija

Pored proizvodnje uskih i širokih brusnih traka za brušenje metala kao i ostalih fleksibilnih proizvoda, Sibarflex svojim kupcima nudi i sledeće vrste proizvoda:

  1. Brusne ploče u svim dimenzijama a sve vrste materijala i sve vrste mašina,
  2. Rezne ploče u svim dimenzijama za rezanje različitih materijala za sve vrste mašina (portabl, fiskne i benč-mašine),
  3. Fiber diskovi raznih tipova na aluminijum-oksidu, silicijum-karbidu i cirkoniju za sve tipove materijala (metal ,mermer, kamen idr.),
  4. Resaste ploče raznih tipova i nosača na aluminijum-oksidu i silicijum-karbidu,
  5. Netkani abrazivi dostupni u trakama, rolnama, resastim pločama i dr,
  6. Diskovi i trake na čicak podlozi i samolepljivi na aluminijum-oksidu, silicijum-karbidu sa i bez lubrikata za autokaroserije, mermer i dr. u svim dimenzijama i sa različitim brojem rupa,
  7. Dijamantska sečiva za razne namene i u raznim tipovima uzavisnosti od upotrebe (profesionalna, polu-profesionalna), kao i vrste materijala koji se seče.

metalska industrija